Vad är Viagra Tablets

Vad är Viagra Tablets

Av av admin

Principen om verkan av Viagra (tabletter för män) och hur mycket de kostar i apoteket

För närvarande används ordet ”Viagra” för att referera till något ämne som orsakar sexuell upphetsning eller annonseras som något liknande. Namnet förekommer i kosttillskott baserat på naturliga ingredienser, tabletter som förbättrar libido. och till och med en populär kvinnlig trio. Vi förstår dock att Viagra först och främst är ett läkemedel vars verkan på kroppen liknar en fysiologisk sexuell upphetsning.

Felaktig livsstil hos en modern person, nämligen dålig näring, dålig vila, konstant stress, stillasittande livsstil och många andra faktorer leder till olika sjukdomar. Både kvinnor och män påverkas av negativa faktorer.
Mycket ofta moderna män, även unga vuxna, lider av problem i samband med svag styrka. Detta påverkar deras psykologiska tillstånd och relationer med motsatt kön.

Moderna vetenskap och läkemedelsindustrin har gått långt framåt och kan för närvarande erbjuda många droger för korrigering av styrka, varav en är Viagra (Sildenafil Citrate). Detta läkemedel för korrigering av potens är tillgängligt i olika doser. Vi uppmärksammar Generic Viagra.

Historia av upptäckten

Aktions tabletter Viagra för män på grund av närvaron i sin sammansättning av sildenafil, en hämmare av enzymet fosfodiesteras (PDE). PDE-5 orsakar sönderdelning av cGMP (cyklo-guanosinmonofosfat), som normalt frisätts i kroppen under excitation. Om enzymet blockeras, cGMP i kroppen av en man att få en hel del, och detta kommer att leda till en uppmjukning av glatta muskulaturen i corporacavernosaen eller svällkropparna i penis, öka blodtillförseln, det vill säga orsaka en effekt som liknar den excitation.

Den selektiva effekten av inhibitorn i sammansättningen av Viagra på enzymet PDE-5 leder till avslappning av exklusivt glatt muskelvävnad i penis. I detta fall påverkas enzymerna PDE-2, 4, 7, 10 praktiskt taget inte, eller deras blockering påverkar inte signifikant kroppen.

Instruktionen för Viagra för män indikerar följande komposition av tabletten.

 • Mängd i 1 tablett, mg
 • Upp till den nödvändiga massan

Om vi ​​pratar om Viagra-tabletternas historia, sågs inte preparaten av sildenofil som potentiella patogener. Effekten av läkemedlet på hjärt-kärlsystemet, och särskilt på blodtrycket, studerades. Under studiens gång visade man att som en bieffekt orsakade sildenofil en reaktion liknande sexuell upphetsning när en viss dos användes.

För närvarande, förutom Viagra, finns det många generika med en liknande aktiv ingrediens. De skiljer sig åt i värde, men i allmänhet har fonderna en liknande sammansättning och har samma effekt.

Vid applicering

Om du säger vad som behövs Viagra ger drogen instruktion entydig vägledning om tillämpningen: manlig sexuell dysfunktion, det vill säga bristen på (trög), erektion hos män, eller dess frånvaro, vilket leder till att det är omöjligt full samlag … I detta fall ska en mans libido bildas.

viagra

Experter påpekar att det inte räcker att ta Viagra tabletter för att få fysiologiska tecken på spänning. För att uppnå en fullsträckt effekt måste PDE-hämmarens funktion nödvändigtvis stödjas av sexuell stimulering. Viagra påverkar endast fysiologin, som inte kan sägas om ett antal kosttillskott, vars verkan riktar sig mot bildandet eller förstärkningen av libido.

Rekommendationer för beteckning

Innan du använder Viagra tabletter, kontakta en läkare som hjälper dig att välja appliceringsmetod och bestämma effektiva doser av sildenofil. Det rekommenderas att starta behandling med Viagra 50 mg, men i de situationer som anges nedan kommer dosen att justeras:

 • Administreringssätt (rekommenderade doser)
 • Vid sjukdomar i njurarna med allvarligt njursvikt (kreatininclearance mindre än 30 ml / min)

Sättet att använda Viagra tabletter för män bör bestämmas av en kvalificerad specialist. Det spelar ingen roll vilken produkt innehåller sildenofil, Viagra eller analoger, metoden för tillämpning kommer inte att skilja sig väsentligt.

Fall av kontraindikationer

Liksom alla andra läkemedel har Viagra-tabletter för män kontraindikationer som orsakas av ökad risk för biverkningar vid ett antal sjukdomar och tillstånd. Sildenofil är kontraindicerat om:

 1. En man tar några nitrater. Gemensam insats på kroppen av nitrater och Viagra, enligt forskare och läkare, kan leda till en markant minskning av blodtrycket.
 2. Beskrivning av läkemedlet innehåller ett kategoriskt förbud mot användning av Viagra för behandling av personer under 18 år.
 3. Preparat med en PDE-5-hämmare är inte rekommenderad samtidigt, eftersom inga kliniska prövningar har gjorts för deras ömsesidiga effekter på kroppen.

I vissa situationer kan Viagra-tabletter uteslutande användas under överinseende av specialister, efter en noggrann analys av indikationerna och risken för att utveckla negativa biverkningar. Följande är de villkor under vilka utredningen ska utföras med försiktighet:

 • Anatomiska egenskaper hos penisens struktur är medfödda eller förvärvade karaktär, där blodfyllningen av penisens klyfösa kroppar är ovanlig. Experter hävdar att inhiberarens verkan i dessa fall är oförutsägbar.
 • Patologier med risk för att utveckla en manlig priapism, det vill säga ofrivilligt kvarstår erektioner utan sexuell stimulering i 5-6 timmar. Med hjälp av läkemedlet, enligt instruktionerna, är det bäst att undvika med multipelt myelom, trombocytemi, leukemi etc.
 • Det finns ingen information om effekten av Viagra-tabletter på män med genetiskt bestämd retinitpigmentosa. Kliniska prövningar i denna grupp män utfördes inte.
 • Peptisk sår i exacerbationsstadiet.
 • Akut hjärtpatologi, som ägde rum i en man under det senaste förflutna. Användningen av några sexuella stimulanser, oavsett dosen och kompositionen av läkemedlet, bör undvikas efter akut hjärtinfarkt, stroke, instabil angina, enligt specialister. Deras natur och pris i detta fall spelar ingen roll.

I vissa fall kan användning av Viagra-tabletter endast kontrolleras av experter och kontrollera eventuella risker.

sildenafil

Även före en enda användning av Viagra-tabletter, bör en man samråda med sin läkare. Listan över kontraindikationer som listas är ofullständig. Andra biverkningar kan uppstå som ett resultat av interaktionen mellan läkemedlet och andra mediciner som tas av en person. Mer detaljerade anvisningar med indikationer på syftet med och beskrivningen av PDE-hämmarens verkan på kroppen finns i annoteringen för läkare eller i farmakologiska referensböcker.

Bestäm om du tar Viagra eller analoger. Åtgärder på kroppen, kontraindikationer och indikationer för dessa läkemedel kommer att likna, så en specialistråd kan i alla fall inte undvikas. Led inte av recensioner av andra personer, av misstag läsa på Internet, kollegornas åsikter på jobbet. Det kan orsaka irreparabel skada på din hälsa.

Eventuella komplikationer

Sannolikheten för biverkningar hos en man, enligt forskare, påverkar dosen av sildenofil, men inte sättet att använda Viagra. Enligt förekomsten av biverkningar av droger kan delas in i följande grupper:

 • Mycket ofta manifesterad:
 1. Röda ansikten på grund av blodflödet.
 2. Huvudvärk.
 • Ofta förekommande:
 1. Tabletter kan framkalla synstörning: suddig syn, kromatopsi, överkänslighet mot ljusstimuler.
 2. Ökad hjärtklappning.
 3. Yrsel.
 4. Nästäppa.
 5. Preparationer av sildenofil kan orsaka dyspepsi.
 • Annat, sällan förekommande:
 1. Kramper.
 2. Under behandling av Viagra kan du uppleva: näsblod, smärta i ögonen, injektion (rodnad) hos sclera.
 3. Arrytmi i form av takykardi, svimning, en blodtrycksfall.

Långvarig smärtsam erektion under mer än 3-4 timmar, beroende på inverkan av Viagra, hänvisar också till den låga förekomsten av biverkningar, och, enligt doktorer, är en direkt indikation för behandling av akut medicinsk vård.

överdos

Alla preparat av sildenofil, inklusive Viagra-tabletter, kan orsaka följande symtom när de används en gång i en dos på 800 mg:

 1. Kardiovaskulärt system: huvudvärk, takykardi, yrsel, rodnad i huden, näsblod.
 2. Matsmältningssystemet: matsmältningsbesvär, det vill säga en matsmältningsstörning.
 3. Kramper.

Appliceringsmetoden och sammansättningen av tabletter sildenofilom inte signifikant påverka symptomen av en överdos, men överskridande av tillåtna doser värde ökar risken och svårighetsgraden av de kliniska manifestationerna av toxicitet.

Indikationer för användning

För att få effekten av att använda drogen måste du veta vad som är meningen med Viagra för män. För detta ändamål har följande indikationer för användning identifierats i instruktionerna och av specialister: alla störningar som är förknippade med erektion och styrka . Men förutsatt att förutsättningarna för detta var kränkningar av cirkulationssystemet, nervösa sjukdomar, det vill säga de vanligaste orsakerna idag till oförmågan att uppnå erektion och dess bevarande.

Det är viktigt att veta att om en man inte känner sig lockad till en partner, känner hon sig inte visuellt, så kommer inga droger att hjälpa till att uppnå erektion. Under alla omständigheter, efter att ha tagit tabletten, behöver Viagra sexuell stimulans, vilket påskyndar effekten och stärker det ibland också.

tabletter viagra

Viagra tabletter: bruksanvisningar

Innan du deltar i detaljerna för att ta detta läkemedel för styrka, är det värt att klargöra vad tablett Viagra ser ut. Detta är nödvändigt för att inte falla för hantverk, som säljs mycket idag. Den ursprungliga tabletten har en diamantformad bikonvex form av blå färg och med skärkanter . Den verkliga Viagra på tabletter indikeras av inskriptionen Pfizer.

Var hittar och kostar

Preparat av sildenofil rekommenderas att köpas uteslutande i apoteket. Sammansättning, hur mycket är läkemedlet, kan användningsmetoden förtydligas i förväg av behandlingsläkaren. Specialister som regelbundet förskriver Viagra till män, som regel, styrs i dessa frågor. Ungefärliga priser på läkemedel för den centrala delen av Ryssland kommer att vara enligt följande:

Hur mycket är 1 tablett, gnidning.